Ποιοι είμαστε

Η ZEOLOGIC Α.Ε. είναι μια νέα καινοτόμος ελληνική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 2014 στη Θεσσαλονίκη της Ελλάδας, στον τομέα της επεξεργασίας αποβλήτων, εφαρμόζοντας τη διεθνή κατοχυρωμένη τεχνολογία GACS. Από τον Απρίλιο του 2019, η ZEOLOGIC αποτελεί θυγατρική της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., μία στρατηγική συνεργασία που επιτρέπει τη διείσδυση σε νέες διεθνείς αγορές και την περαιτέρω ανάπτυξη των καινοτόμων τεχνολογιών της ZEOLOGIC σε νέες εφαρμογές, χρησιμοποιώντας τα απαιτούμενα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας για τη Μελέτη, τον Σχεδιασμό, την Κατασκευή και τη Συντήρηση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Αποβλήτων.

Ισχυρή δέσμευση για την προστασία του περιβάλλοντος

Αν και είναι μια νέα εταιρεία, έχει εφαρμόσει την τεχνολογία GACS, σε σημαντικό αριθμό έργων και επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της.

Οι υπηρεσίες της ZEOLOGIC απευθύνονται στο:

Βιομηχανικό τομέα

(Περιλαμβάνονται λύσεις επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων σε διάφορων ειδών βιομηχανίες όπως π.χ. μεταλλοβιμηχανία, εξορυκτικές εταιρείες, ναυτιλιακές εταιρείες, βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων, βιομηχανία πετρελαίου κ.α.)

Δημόσιο Τομέα

(Περιλαμβάνονται λύσεις περιβαλλοντικών υποδομών όπως εγκαταστάσεων διαχείρισης λυμάτων και στερεών αποβλήτων, καθώς και έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης)

Ευρύ Φάσμα Εφαρμογών

Οι πρωτοποριακές λύσεις της ZEOLOGIC προσφέρουν οριστικές λύσεις ακόμη και σε δύσκολα έως άλυτα περιβαλλοντολογικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα:

Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων

Επεξεργασία Στραγγισμάτων Χώρων Υγειονομικής Ταφής

Μονάδες Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης

Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων Πλοίων

Γραμμή επεξεργασίας καταλοίπων συστημάτων ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Διαβάστε τα Νέα μας εδώ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ