Τεχνολογία GACs

Η μέθοδος GACS, είναι μια μέθοδος επεξεργασίας αποβλήτων, η οποία αναπτύχθηκε και κατοχυρώθηκε με δίπλωματα ευρεσιτεχνίας από τη ZEOLOGIC, η οποία παρουσιάζει κάποια πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα:

Είναι φιλική προς το περιβάλλον

Μπορεί να εφαρμοστεί σε ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών έργων

Βασίζεται στη χρήση γεωπολυμερών υλικών με υψηλή ικανότητα Προσρόφησης

Βασίζεται στις αρχές της νανομηχανικής, επιτυγχάνοντας την επεξεργασία του ρυπαντικού φορτίου σε επίπεδο νανοκλίμακας. Το ρυπαντικό φορτίο δεσμεύεται στην κρυσταλλική δομή των γεωπολυμερών υλικών

Η παραγόμενη ιλύς είναι αδρανής, σταθερή και μη επικίνδυνη.

Η ZEOLOGIC παράλληλα ανέπτυξε και μια σειρά καινοτόμων προϊόντων όπως νανοσυσσωματωτές, νανοκροκιδωτικά μέσα, οργανοσυσσωμματικές ενώσεις, μεταλλικά νανοσωματίδια οξείδωσης, τα οποία μαζί με τα γεωπολυμερή υλικά βελτιώνουν σημαντικά την απόδοση της διαδικασίας επεξεργασίας.

Το κύριο πλεονέκτημα της μεθόδου GACS είναι η εξειδικευμένη προσέγγιση για κάθε τύπο αποβλήτου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη απορρόφηση του ρυπαντικού φορτίου σε κάθε εφαρμογή επεξεργασίας αποβλήτων. Η επιτυχία της Μεθόδου GACS βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της νανομηχανικής και στη μοναδική χρήση των γεωπολυμερών υλικών ανά εφαρμογή μετά από την προσομοίωση κάθε προσφερόμενης λύσης στο πλήρως εξοπλισμένο Εργαστήριο από το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της εταιρείας.

Η παραγωγή αναλωσίμων της ZEOLOGIC πραγματοποιείται στις δικές της εγκαταστάσεις και η εταιρεία εφοδιάζει τις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων που κατασκευάζει με τα απαιτούμενα αναλώσιμα, εξασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα που απαιτείται για τη μακροπρόθεσμη λειτουργία τους.

Επεξεργασία

Κατωτέρω παρουσιάζεται το αποτέλεσμα, ανά φάση επεξεργασίας, κατά την εφαρμογή της Μεθόδου GACS, σε μια τυπική εφαρμογή επεξεργασίας υγρών αποβλήτων έως το τελικό επεξεργασμένο απόβλητο.

Ακατέργαστα στραγγίδια χώρων υγειονομικής ταφής
Μετά από Συσσωμμάτωση - Φιλτράρισμα
Μετά από Χημική Οξείδωση
Μετά από Γεωχημική Επεξεργασία
Μετά από Αντίστροφη Όσμωση
Οπτική παρατήρηση του επεξεργασμένου αποβλήτου, σε διάφορα στάδια επεξεργασίας για δείγμα στραγγισμάτων χώρου υγειονομικής ταφής

Τεχνολογία GACs

Βασικά Πλεονεκτήματα

Πλήρες αυτοματοποιημένο σύστημα

Τηλεχειρισμός λειτουργίας της μονάδας

Προσαρμοσμένη προσέγγιση επεξεργασίας σε κάθε είδος αποβλήτου

Καμία επίδραση στη διαδικασία επεξεργασίας από τις κλιματικές συνθήκες

Σημαντικά χαμηλότεροι χρόνοι αντίδρασης

Δυνατότητα αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων

Ανταγωνιστικό επενδυτικό κόστος σε σύγκριση με άλλες μεθόδους επεξεργασίας

Σημαντικά χαμηλότερο λειτουργικό κόστος κατά τη χρήση χημικών αναλώσιμων

Χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας

Χαμηλότερο κόστος συντήρησης

Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένου αποβλήτου

Σημαντική μείωση ρυπαντικού φορτίου

Παραγωγή ανόργανης ιλύος χωρίς τοξικά ή επικίνδυνα χαρακτηριστικά

Μικρόπεριβαλλοντικό αποτύπωμα.

Εξάλειψη οσμών

Μικρότερος όγκος παραγόμενης ιλύος

Διαβάστε τα Νέα μας εδώ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ