Ολοκληρωμένες λύσεις Επεξεργασίας Νερού, Υγρών και Στερεών Αποβλήτων

Ευρύ Φάσμα Εφαρμογών

Οι πρωτοποριακές λύσεις της ZEOLOGIC προσφέρουν οριστικές λύσεις ακόμη και σε δύσκολα έως άλυτα περιβαλλοντολογικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα:

Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων

Επεξεργασία Στραγγισμάτων Χώρων Υγειονομικής Ταφής

Μονάδες Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης

Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων Πλοίων

Γραμμή επεξεργασίας καταλοίπων συστημάτων ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Τεχνολογία GACs

Η μέθοδος GACS,
είναι μια μέθοδος επεξεργασίας αποβλήτων, η οποία αναπτύχθηκε και κατοχυρώθηκε με δίπλωματα ευρεσιτεχνίας από τη ZEOLOGIC, η οποία παρουσιάζει κάποια πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα:

  • Είναι φιλική προς το περιβάλλον
  • Μπορεί να εφαρμοστεί σε ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών έργων
  • Βασίζεται στη χρήση γεωπολυμερών υλικών με υψηλή ικανότητα Προσρόφησης
  • Βασίζεται στις αρχές της νανομηχανικής, επιτυγχάνοντας την επεξεργασία του ρυπαντικού φορτίου σε επίπεδο νανοκλίμακας. Το ρυπαντικό φορτίο δεσμεύεται στην κρυσταλλική δομή των γεωπολυμερών υλικών
  • Η παραγόμενη ιλύς είναι αδρανής, σταθερή και μη επικίνδυνη
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η ZEOLOGIC παράλληλα ανέπτυξε και μια σειρά καινοτόμων προϊόντων όπως νανοσυσσωματωτές, νανοκροκιδωτικά μέσα, οργανοσυσσωμματικές ενώσεις, μεταλλικά νανοσωματίδια οξείδωσης, τα οποία μαζί με τα γεωπολυμερή υλικά βελτιώνουν σημαντικά την απόδοση της διαδικασίας επεξεργασίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βιωσιμότητα

Sustainability

Ισχυρή δέσμευση για την προστασία του περιβάλλοντος

Οι τρέχουσες παγκόσμιες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αυξανόμενης ανάγκης για καθαρό νερό, αποτελεσματική επεξεργασία λυμάτων και αποβλήτων, απαιτούν ριζικές λύσεις για την επίλυση προβλημάτων στο περιβάλλον και την κοινωνία, συνεπείς με τους ολοένα και πιο αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Η ZEOLOGIC παρέχει καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις στους πελάτες της παγκοσμίως για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Ξεχωρίζει για την καινοτομία της, την εξαιρετική επιστημονική εξειδίκευση και την περιβαλλοντική ευαισθησία των ανθρώπων της.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαβάστε τα Νέα μας εδώ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ