Επεξεργασια Αστικων Υγρων Αποβλητων Ξενοδοχειων Με Τη Γεωχημικη Μεθοδο G.A.C.S. ΤΗΣ Zeologic A.E.B.E.


Γενικά
Η επεξεργασία των αστικών υγρών αποβλήτων αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών που απορρέουν από την διάθεσή τους στο περιβάλλον, αφαιρώντας ή εξουδετερώνοντας όλα τα συστατικά που ρυπαίνουν ή μολύνουν τους φυσικούς αποδέκτες, όπως:  
 
 • χονδρά στερεά,
 • άµµος,
 • λίπη και έλαια,
 • ακαθαρσίες
 • παθογόνα μικρόβια,
 • άζωτο,
 • φώσφορος κ.λ.π.
Η διάθεση μεγάλων ποσοτήτων ανεπεξέργαστων αστικών αποβλήτων, επιβεβαρυμμένων µε οργανικές ή τοξικές ουσίες στους φυσικούς αποδεκτές δημιουργεί έντονα προβλήματα ρύπανσης όπως:

 • ελάττωση της ικανότητας αποκαθαρισμού των νερών,
 • ευτροφισμό και καταστροφή της βιοποικιλότητας,
 • δυσάρεστες οσμές,
 • μολυσματικές ασθένειες
 • θανάτους ψαριών

Εφαρμόζοντας τη γεωχημική μέθοδο επεξεργασίας, επιτυγχάνεται πλήρης απομάκρυνση όλου του ρυπαντικού φορτίου των λυμάτων από το σύνολο των δραστηριοτήτων ενώ η παραγόμενη εκροή εναρμονίζεται απόλυτα με τα όρια της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας. Η λάσπη που προκύπτει από την επεξεργασία είναι αδρανοποιημένη, και κατάλληλη για χρήση ως εδαφοβελτιωτικό.
Η λύση GACS (Geochemical Active Clay Sediment)
Η Γεωχημική Μέθοδος επεξεργασίας GACS., αποτελεί μια πρωτοποριακή λύση σε παγκόσμιο επίπεδο και στην συγκεκριμένη κατηγορία αποβλήτων τόσο στην επεξεργασία όσο και στην διάθεσή τους. Βάση της μεθόδου αποτελούν τα γεωπολυμερή υλικά, τα οποία έχουν την ικανότητα προσαρμογής στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες κάθε τύπου αποβλήτου, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την επιτυχία της διαδικασίας με εγγύηση βέλτιστης απόδοσης.

Τα πλεονεκτήματα της γεωχημικής μεθόδου επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων έναντι των συμβατικών υφιστάμενων είναι τα παρακάτω:
Οικονομικά Πλεονεκτήματα:
 • Ανταγωνιστικό κόστος Επένδυσης
 • Σημαντικά μικρότερο Λειτουργικό Κόστος
 • Μικρότερο κόστος συντήρησης
 • Μικρότερη παραγωγή λάσπης
 • Μικρότερος χρόνος Λειτουργίας
 
Περιβαλλοντικά Πλεονεκτήματα:
 • Δέσμευση βαρέων μετάλλων ακόμα και σε υψηλές συγκεντρώσεις
 • Εκροή εντός των ορίων της νομοθεσίας
 • Παραγωγή Αδρανοποιημένης Λάσπης
 • Χρήση φυσικών υλικών
 • Εξάλειψη οσμών