Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων Βυρσοδεψείου Με Τη Γεωχημική Μέθοδο GACS Της Zeologic A.E.B.E.


Γενικά
Η επεξεργασία των δερμάτων στα βυρσοδεψεία περιλαμβάνει διάφορα στάδια όπως:
Μαλάκωμα: Ενυδατώνονται τα δέρματα και απομακρύνονται ξένα σώματα (ακαθαρσίες, άλατα κ.λ.π.). Παράγονται μεγάλες ποσότητες χλωριούχου νατρίου (χρησιμοποιείται για συντήρηση των ακατέργαστων δερµάτων).
Ασβέστωµα: Αφαιρούνται οι τρίχες τα λίπη, µέρος του υποδόριου ιστού, η ελαστίνη, και άλλες σκληροπρωτεΐνες. Χρησιμοποιούνται ασβεστόνερο και όξινο θειούχο νάτριο.
Αποσάρκωση: Ολοκληρώνεται η αποµάκρυνση του λιπώδους υποδόριου ιστού (γίνεται µε µηχανικά µέσα και παράγονται στερεά απόβλητα).
Απασβέστωση, Ενζυµάτωση: Επαναφέρεται το πλέγµα των ινών του κολλαγόνου στην αποδιογκωµένη αρχική του κατάσταση. Χρησιµοποιούνται θειικό αµµώνιο, χλωριούχο αµµώνιο, υδροχλωρικό οξύ µεταθειώδες νάτριο (για την οξείδωση των θειούχων) και ενζυµατικά προϊόντα πλούσια σε αµµωνιακά άλατα.
Πικλάρισµα: Γίνεται οξίνιση των δερµάτων µε προσθήκη θειικού και µυρµηκικού οξέος καθώς και η συµπλήρωση της απασβέστωσης.
Δέψη: Το δέρµα αποκτά σειρά από επιθυµητές ιδιότητες και άλλες αντοχές. Χρησιµοποιούνται θειικό χρώµιο σε σκόνη και όξινο ανθρακικό νάτριο.
Λίπανση, Βαφή, Καλλωπισµός: Με τις επεξεργασίες αυτές τα δέρµατα αποκτούν τρυφερότητα, µαλακότητα, αντίσταση στη διάσχιση, αντίσταση στο νερό και το επιθυµητό χρώµα. Επίσης γίνεται στερέωση των χρωστικών, των λιπαντικών και των άλλων βοηθητικών ουσιών, καλύπτονται τα ελαττώµατα, αποκτούν την τελική απόχρωση, τις απαιτούµενες αντοχές και ελκυστικότητα στην εµφάνιση και αφή. Χρησιµοποιούνται πολλές ουσίες όπως χρώµατα, αλκαλικές ουσίες, φυτικά εκχυλίσµατα, φορµαλδεΰδη, ρητίνες, κεριά, λάδια  
Χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων
  Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία έχουν μεγάλο ρυπαντικό φορτίο, καθώς, λόγω των ιδιαίτερων φυσικοχηµικών ιδιοτήτων και της μορφολογίας του δέρµατος, είναι απαραίτητη η χρήση ποσοτήτων βοηθητικών υλών σε όλα τα παραγωγικά στάδια.
Πολλές από τις ύλες αυτές περιέχονται και στα υγρά απόβλητα και αποικοδοµούνται δύσκολα. Μερικές μάλιστα, αναστέλλουν την βιολογική δράση κατά την βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων διότι περιέχουν κοβάλτιο και τρισθενές χρώµιο, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις και χαλκό, νικέλιο σίδηρο από την χρήση χρωμάτων.

Η λύση GACS (Geochemical Active Clay Sediment)
Η Γεωχημική Μέθοδος επεξεργασίας GACS, αποτελεί μια πρωτοποριακή λύση σε παγκόσμιο επίπεδο στο θέμα της επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων βυρσοδεψείου και της διάθεσής τους. Η βάση της μεθόδου είναι τα γεωπολυμερή υλικά, τα οποία έχουν την ικανότητα προσαρμογής στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες κάθε τύπου αποβλήτου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση της διαδικασίας και η μεγιστοποίηση της απόδοσης.
Τα πλεονεκτήματα της γεωχημικής μεθόδου επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων βυρσοδεψείου έναντι των συμβατικών υφιστάμενων είναι τα παρακάτω:
Οικονομικά Πλεονεκτήματα:
  • Ανταγωνιστικό κόστος Επένδυσης
  • Σημαντικά μικρότερο Λειτουργικό Κόστος
  • Μικρότερο κόστος συντήρησης
  • Μικρότερη παραγωγή λάσπης
  • Μικρότερος χρόνος Λειτουργίας
 
Περιβαλλοντικά Πλεονεκτήματα:
  • Δέσμευση βαρέων μετάλλων ακόμα και σε υψηλές συγκεντρώσεις.
  • Εκροή εντός των ορίων της νομοθεσίας
  • Παραγωγή Αδρανοποιημένης Λάσπης
  • Χρήση φυσικών υλικών
  • Εξάλειψη Οσμών