Επεξεργασια Υγρων Αποβλητων Μοναδων Βρωσιμης Ελιας Με Τη Γεωχημικη Μεθοδο GACS Της Zeologic A.E.B.E.


Γενικά
Τα απόβλητα που προκύπτουν από την επεξεργασία βρώσιμης ελιάς περιέχουν τόσο στερεά όσο και υγρά συστατικά. Η αναλογία ελαίου, ύδατος και στερεών συστατικών εξαρτάται κυρίως από την πρώτη ύλη, την τεχνολογία επεξεργασίας και τον τύπου του τελικού προϊόντος. Το στάδιο ωριμότητας επηρεάζει σημαντικά τη σύνθεση του προϊόντος και των αποβλήτων. Ένας καρπός με βάρος 8,4g περιέχει 7g νερό, 0,57g έλαιο, 0,47g υδατάνθρακες, 0,2g φυτικές ίνες, 0,08g πρωτεΐνες, 0,083g ανόργανα άλατα και 0,03g βιταμίνες. Η περιεκτικότητα σε νερό μειώνεται με την ωρίμανση (από πράσινη σε μαύρη ελιά) μέχρι 2g ενώ αυξάνεται η περιεκτικότητα του ελαίου. Το νερό του αλεσμένου ελαιοκάρπου περιέχει ανόργανα συστατικά, όπως άζωτο, σίδηρο, κάλιο και επίσης οργανικά συστατικά όπως σάκχαρα, οργανικά οξέα, πηκτίνη και πολυφαινόλες. Όλα αυτά αυξάνουν το οργανικό φορτίο των αποβλήτων και οι απλές εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού δεν είναι σε θέση να απομακρύνουν τα ρυπογόνα συστατικά από τα υγρά απόβλητα.
Τιμές COD 8.000-23.000 mg/lit και BOD 2.000 – 9.000 mg/lit δεν είναι σπάνιες σε υγρά απόβλητα από την επεξεργασία ελαιοκάρπου. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μια μέση μονάδα αστικών λυμάτων οι τιμές COD και BOD κυμαίνονται μεταξύ 400 και 800 mg/lit. Επιπλέον το κύριο φορτίο των αποβλήτων αυτών, επικεντρώνεται σε μια μικρή χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια του έτους (από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο).
Τα κύρια χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων από την επεξεργασία της βρώσιμης ελιάς παρουσιάζονται στον πίνακα 1.
 
Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά αποβλήτων από την επεξεργασία Βρώσιμης Ελιάς
 
Χαρακτηριστικό Εύρος Τιμών
Ph 3,4 - 12
Αγωγιμότητα (mS/cm) 23 - 146
Θολερότητα (NTU) 100 - 440
TOC (mg/lit) 480 – 2.700
Πολυφαινόλες (mg /lit) 192 – 3.000
COD (mg/lit) 8.600 – 23.000
BOD (mg/lit) 2.400 – 9.000
Ολικά Σάκχαρα (mg/lit) 480 – 1.100

Η λύση GACS (Geochemical Active Clay Sediment)


Η Γεωχημική Μέθοδος επεξεργασίας GACS, αποτελεί μια πρωτοποριακή λύση σε παγκόσμιο επίπεδο στο θέμα της επεξεργασίας των αποβλήτων μονάδων επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς και της διάθεσής τους. Η βάση της μεθόδου είναι τα γεωπολυμερή υλικά, τα οποία έχουν την ικανότητα προσαρμογής στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες κάθε τύπου αποβλήτου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση της διαδικασίας και η μεγιστοποίηση της απόδοσης.
Τα πλεονεκτήματα της γεωχημικής μεθόδου επεξεργασίας των εν λόγω αποβλήτων έναντι των συμβατικών υφιστάμενων είναι τα παρακάτω:
Οικονομικά Πλεονεκτήματα:
 • Ανταγωνιστικό κόστος Επένδυσης
 • Σημαντικά μικρότερο Λειτουργικό Κόστος
 • Μικρότερο κόστος συντήρησης
 • Μικρότερη παραγωγή λάσπης
 • Μικρότερος χρόνος Λειτουργίας
 
Περιβαλλοντικά Πλεονεκτήματα:
 • Δέσμευση βαρέων μετάλλων ακόμα και σε υψηλές συγκεντρώσεις.
 • Εκροή εντός των ορίων της νομοθεσίας ανάλογα με τη χρήση
 • Παραγωγή νερού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άρδευση
 • Παραγωγή Αδρανοποιημένης Λάσπης κατάλληλης για εδαφοβελτιωτικό
 • Χρήση φυσικών υλικών
 • Εξάλειψη Οσμών