Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων Σφαγείου με τη Γεωχημική Μέθοδο GACS της Zeologic A.E.B.E.


Γενικά
Ο όγκος και τα φορτία των αποβλήτων, που παράγονται στα σφαγεία, ποικίλουν ανάλογα με την πρώτη ύλη (είδος ζώου), την έκταση των εγκαταστάσεων που περιλαμβάνει η κάθε μονάδα (απλά σφαγεία ζώων, μέχρι μεικτής επεξεργασίας, σφαγείων, επεξεργασίας κρέατος, συσκευασίας και κονσερβοποίησης τελικού προϊόντος), καθώς και τις μεθόδους καθαρισμού που ακολουθούνται.  
Σε κάθε περίπτωση όμως τα απόβλητα χαρακτηρίζονται από υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων όπως:
 
 • οργανικός άνθρακας,
 • αιωρούμενα στερεά,
 • παθογόνοι μικροοργανισμοί,
 • άζωτο/αμμωνία,
 • φώσφορο,
 • άλατα
 • λίπη και έλαία.
Τα υγρά απόβλητα των σφαγείων προέρχονται από τις εξής διεργασίες:

 • Απώλεια αίματος κατά την σφαγή και αποστράγγιση των ζώων – πουλερικών
 • Πλύσιμο των σφάγιων
 • Καθαρισμός του στάβλου αναμονής των ζώων – πουλερικών
 • Πλύσιμο των φορτηγών μεταφοράς των ζώων – πουλερικών
 • Απόνερα ψύξης των συμπυκνωτών και των ψυκτικών μηχανών
 • Πλύσιμο και καθαρισμός των εγκαταστάσεων

Ο όγκος των αποβλήτων σε μεγάλα σφαγεία έχει προσδιορισθεί στα 7-9 m3/τόνο βάρους ζωντανού προϊόντος. Οι μέσες τιμές για το BOD5 κυμαίνονται μεταξύ 4,0-8,0 kg/τόνο βάρους ζωντανού προϊόντος ή 1850 – 3500 mg/lit ανάλογα το είδος και βάρος του ζώου, ενώ για τα αιωρούμενα στερεά είναι περίπου στα 930 mg/lit.
Αντιστοίχως, ο όγκος των αποβλήτων σε μεγάλα πτηνοσφαγεία έχει προσδιορισθεί στα 22,50 lit/πτηνό. Μέση τιμή για το BOD5 είναι συνήθως 15,03 g/πτηνό και για τα αιωρούμενα στερεά 15,40g/πτηνό.
Η λύση GACS (Geochemical Active Clay Sediment)
Η Γεωχημική Μέθοδος επεξεργασίας GACS, αποτελεί μια πρωτοποριακή λύση σε παγκόσμιο επίπεδο στο θέμα της επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων σφαγείων και της διάθεσής τους. Η βάση της μεθόδου είναι τα γεωπολυμερή υλικά, τα οποία έχουν την ικανότητα προσαρμογής στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες κάθε τύπου αποβλήτου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση της διαδικασίας και η μεγιστοποίηση της απόδοσης.

Τα πλεονεκτήματα της γεωχημικής μεθόδου επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων σφαγείων έναντι των συμβατικών υφιστάμενων είναι τα παρακάτω:
Οικονομικά Πλεονεκτήματα:
 • Ανταγωνιστικό κόστος Επένδυσης
 • Σημαντικά μικρότερο Λειτουργικό Κόστος
 • Μικρότερο κόστος συντήρησης
 • Μικρότερη παραγωγή λάσπης
 • Μικρότερος χρόνος Λειτουργίας
 
Περιβαλλοντικά Πλεονεκτήματα:
 • Δέσμευση βαρέων μετάλλων ακόμα και σε υψηλές συγγεντρώσεις
 • Εκροή εντός των ορίων της νομοθεσίας
 • Παραγωγή Αδρανοποιημένης Λάσπης
 • Χρήση φυσικών υλικών
 • Εξάλειψη Οσμών