Συμμετοχή της ZEOLOGIC A.E.B.E. στο 6ο Διεθνές Συνέδριο CEMEPE & SECOTOX

«Πράσινο» πλεονέκτημα το ISO 14001 για το PHILOXENIA στη Χαλκιδική
Σεπτέμβριος 21, 2017
Συμμετοχή της ZEOLOGIC A.E.B.E. στο 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Αειφορική Διαχείριση των στερεών αποβλήτων
Δεκέμβριος 17, 2017

Συμμετοχή της ZEOLOGIC A.E.B.E. στο 6ο Διεθνές Συνέδριο CEMEPE & SECOTOX

Συμμετοχή της ZEOLOGIC A.E.B.E. στο 6ο Διεθνές Συνέδριο CEMEPE & SECOTOX που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη μεταξύ 25 και 30 Ιουνίου 2017

Η ZEOLOGIC A.E.B.E. συμμετείχε στις εργασίες του 6ου Διεθνούς συνεδρίου CEMEPE & SECOTOX που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη μεταξύ 25 και 30 Ιουνίου 2017, με την παρουσίαση εργασίας με τίτλο: «Treatment of fish processing wastewater by the active clay sediments process».
Η παρουσίαση αυτή έγινε σε συνεργασία με τον Καθηγητή κύριο Πέτρο Γκίκα, του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Με την παρουσίαση αυτή παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην επιστημονική κοινότητα η εφαρμογή της γεωχημικής μεθόδου επεξεργασίας GACS (Geochemical Active Clay Sediments) στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που προέρχονται από τη βιομηχανία μεταποίησης ιχθύων, και τα πλεονεκτήματα, τα οποία έχει η συγκεκριμένη εφαρμογή.