Συμμετοχή της ZEOLOGIC A.E.B.E. στο 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Αειφορική Διαχείριση των στερεών αποβλήτων

Συμμετοχή της ZEOLOGIC A.E.B.E. στο 6ο Διεθνές Συνέδριο CEMEPE & SECOTOX
Δεκέμβριος 17, 2017
Συμμετοχή της ZEOLOGIC A.E.B.E. στο ARTEK Event 2016 – Διεθνές Συνέδριο για την υγιεινή σε περιοχές με ψυχρά κλίματα
Ιανουάριος 18, 2018

Συμμετοχή της ZEOLOGIC A.E.B.E. στο 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Αειφορική Διαχείριση των στερεών αποβλήτων

Συμμετοχή της ZEOLOGIC A.E.B.E. στο 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Αειφορική Διαχείριση των στερεών αποβλήτων, που διοργανώθηκε στην Αθήνα μεταξύ 21 και 24 Ιουνίου 2017

Η ZEOLOGIC A.E.B.E. συμμετείχε στις εργασίες του 5ου Διεθνές Συνέδριου για την Αειφορική Διαχείριση των στερεών αποβλήτων, που διοργανώθηκε στην Αθήνα μεταξύ 21 και 24 Ιουνίου 2017, με την παρουσίαση εργασίας με τίτλο: «Landfill Leachate Treatment by the Active Clay Sediments Processes».
Η παρουσίαση αυτή έγινε σε συνεργασία με τον Καθηγητή κύριο Πέτρο Γκίκα, του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Με την παρουσίαση αυτή παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην επιστημονική κοινότητα η εφαρμογή της γεωχημικής μεθόδου επεξεργασίας GACS (Geochemical Active Clay Sediments) στην επεξεργασία των διασταλλαγμάτων που προκύπτουν στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, και τα πλεονεκτήματα, τα οποία έχει η συγκεκριμένη εφαρμογή.