«Πράσινο» πλεονέκτημα το ISO 14001 για το PHILOXENIA στη Χαλκιδική

Σημαντικό νομοθετικό πλεονέκτημα στη μέθοδο GACS
Σεπτέμβριος 21, 2017
Συμμετοχή της ZEOLOGIC A.E.B.E. στο 6ο Διεθνές Συνέδριο CEMEPE & SECOTOX
Δεκέμβριος 17, 2017

«Πράσινο» πλεονέκτημα το ISO 14001 για το PHILOXENIA στη Χαλκιδική

«Πράσινο» πλεονέκτημα το ISO 14001 για το PHILOXENIA στη Χαλκιδική

του Γιώργου Μητράκη

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής Γρηγόρης Τάσιος πιστεύει στην περιβαλλοντική διάσταση της επιχειρηματικότητας, όχι μόνο για λόγους οικολογικής συνείδησης και συνέπειας, αλλά και ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη διεθνή τουριστική αγορά. Γι’ αυτό και το ξενοδοχείο του στα Ψακούδια είναι ένα από τα λίγα πιστοποιημένα κατά ISO 14001, που προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία συστήματος για την περιβαλλοντική διαχείριση σε μια επιχείρηση. Το σύστημα εστιάζει στην αναγνώριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, με σκοπό την επιτυχή διαχείρισή τους και τελικά τη βελτίωση της επίδοσής της στον τομέα αυτό.

Εν προκειμένω στο τριών αστέρων PHILOXENIA, στα Ψακούδια της Χαλκιδικής, η περιβαλλοντική πιστοποίηση καλύπτει τα ακόλουθα πεδία:

1.    Την εξοικονόμηση ενέργειας, με την αξιοποίηση της τεχνολογίας των φωτοβολταϊκών πάνελ.
2.    Την αποσκλήρυνση του νερού.
3.    Την ανακύκλωση (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, τηγανέλαια).
4.    Τη διαχείριση αποβλήτων με τη σύγχρονη μέθοδο του ζεόλιθου. Μέσα σε 10 τετρ. μέτρα αποξηραίνεται η λυματολάσπη και οδεύει προς κομποστοποίηση, απ’ όπου παράγεται εδαφοβελτιωτικό, που αξιοποιείται στους κήπους του ξενοδοχείου. Παράλληλα με τη διαδικασία αυτή καθαρίζει και το νερό.
5.    Το προσωπικό εκπαιδεύεται λειτουργεί με βάση το πρότυπο για την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Οι καμαριέρες χρησιμοποιούν δοσομετρητές για τα καθαριστικά που είναι πιστοποιημένα και όχι το μπιτόνι με τα τυχαία σκευάσματα.
6.    Το μάρκετινγκ της επιχείρησης προβάλλει την περιβαλλοντική φιλοσοφία της επιχείρησης, το green hotel.