Εταιρικά νέα

Σεπτέμβριος 21, 2017

Σημαντικό νομοθετικό πλεονέκτημα στη μέθοδο GACS

Στις 10 Αυγούστου 2016 δημοσιεύτηκε το Φ.Ε.Κ. 2471/τεύχος Β’/2016, με το οποίο έγινε τροποποίηση και κωδικοποίηση της Υ.Α. 1958/2012 που αφορούσε στην περιβαλλοντική κατάταξη των δραστηριοτήτων. […]
Σεπτέμβριος 21, 2017

«Πράσινο» πλεονέκτημα το ISO 14001 για το PHILOXENIA στη Χαλκιδική

«Πράσινο» πλεονέκτημα το ISO 14001 για το PHILOXENIA στη Χαλκιδική του Γιώργου Μητράκη
Δεκέμβριος 17, 2017

Συμμετοχή της ZEOLOGIC A.E.B.E. στο 6ο Διεθνές Συνέδριο CEMEPE & SECOTOX

Συμμετοχή της ZEOLOGIC A.E.B.E. στο 6ο Διεθνές Συνέδριο CEMEPE & SECOTOX που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη μεταξύ 25 και 30 Ιουνίου 2017
Δεκέμβριος 17, 2017

Συμμετοχή της ZEOLOGIC A.E.B.E. στο 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Αειφορική Διαχείριση των στερεών αποβλήτων

Συμμετοχή της ZEOLOGIC A.E.B.E. στο 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Αειφορική Διαχείριση των στερεών αποβλήτων, που διοργανώθηκε στην Αθήνα μεταξύ 21 και 24 Ιουνίου 2017