Ενδεικτικά κατασκευασμένα έργα:
  1. Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μονάδας βαφής αλουμινίου, Alumil A.E., Κιλκίς
  2. Μονάδα επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων, Ξενοδοχείο «Φιλοξένεια», 300 κλινών, Ψακούδια Χαλκιδικής
  3. Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων τυροκομείου, Βαλμάς Ο.Ε. Παλαιόχωρα Χαλκιδικής
  4. Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μεταποίησης αλιευμάτων, Λαζαρίδης Ο.Ε., Ν. Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης
  5. Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μεταποίησης βρώσιμης ελιάς, Olivellas A.E., Γερακινή Χαλκιδικής
  6. Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μεταποίησης βρώσιμης ελιάς, Χούτας – Μαρδάς – Athos Olives, Ορμύλια Χαλκιδικής
  7. Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μεταποίησης βρώσιμης ελιάς, Βίγλια ΑΕΒΕ, Πολύγυρος Χαλκιδικής