Η ZEOLOGIC A.E.B.E. μέσα στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης των έργων
που αναλαμβάνει, εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 για τη:
Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων:
  • Επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
  • Επεξεργασίας Ιλύων
TUV_hellas_iso9001(1)
tuv-hellas-waste-water-gr