Σωκράτης Αργυρόπουλος

Πρόεδρος Δ.Σ. – Διευθύνων Σύμβουλος

Παύλος Κυριακίδης

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ιωάννα Κούβαρη

Μέλος Δ.Σ.