Η απόκτηση ηγετικής θέσης στην παγκόσμια αγορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων μεθόδων.