Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων με τη χρήση της καινοτόμου μεθόδου επεξεργασίας των ενεργών γεωπολυμερών αργιλικών ιζημάτων. Προτεραιότητά μας είναι η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στοχεύοντας στην ικανοποίηση των πελατών, των συνεργατών μας και των stakeholders, με σεβασμό στην τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημόσια υγεία.