Χρησιμοποιήστε την φόρμα για να συμπληρώσετε το βιογραφικό σας.
Χρησιμοποιήστε τα πεδία "Εκπαίδευση" και "Εμπειρία" για να υποβάλετε την εργασιακή σας εμπειρία και την εκπαίδευση σας.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όλα τα στοιχεία της αίτησης και του βιογραφικού σας σημειώματος θεωρούνται ως αυστηρώς εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την αξιολόγηση των τυπικών σας προσόντων, με αντικειμενικότητα και αξιοκρατία, για την πιθανότητα σταδιοδρομίας σας στην ZEOLOGIC. Η αίτησή σας, καθώς και οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες παρέχονται, προστίθενται στη βάση υποψηφίων της εταιρίας. Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται εμπιστευτικές και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους. Δικαίωμα πρόσβασης στη βάση υποψηφίων έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι της ZEOLOGIC.

Γράψτε έναν αριθμό τηλεφώνου, όπου θα μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Συμπληρώστε τον ταχυδρομικό κωδικό της κατοικίας σας.
Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 28 MB.
Το μέγιστο μέγεθος του αρχείου μπορεί να είναι 8Mb.
+ Προσθήκη Εκπαίδευσης Προσθέστε όλα σας τα πτυχία, σεμινάρια και ξένες γλώσσες.
+ Προσθήκη Προϋπηρεσίας Προσθέστε όλα τα έτη και τις θέσεις εργασίας.
Μεταφορτώστε προαιρετικά το βιογραφικό σας για να προβληθεί στους εργοδότες. Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 28 MB.