Επεξεργασία Πόσιμου Νερού με τη Γεωχημική Μέθοδο GACS της Zeologic A.E.B.E.


Γενικά
Το πόσιμο νερό πρέπει να συγκεντρώνει κάποια χαρακτηριστικά. Να είναι:
 • διαυγές,
 • άχρωμο,
 • άοσμο,
 • δροσερό (θερμοκρασίας 7 – 11 βαθμών Κελσίου).
 • Να περιέχει μικρή ποσότητα ανόργανων αλάτων (0,5 γραμ. στο λίτρο).

Το καθαρό νερό χωρίς διαλυμένα άλατα είναι βλαβερό για τον οργανισμό. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο τα ψάρια της θάλασσας πεθαίνουν όταν μεταφερθούν σε γλυκό νερό ενώ αντίστοιχα αυτά του γλυκού νερού πεθαίνουν με την μεταφορά τους σε απεσταγμένο, λόγω καταστροφής των ερυθρών τους αιμοσφαιρίων (αιμόλυση). Το πόσιμο νερό περιέχει διαλυμένο οξυγόνο, άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα, ελάχιστα ίχνη οργανικών ουσιών, καθώς και ίχνη φυτικών μικροοργανισμών. Το πόσιμο νερό πρέπει να εξετάζεται:
 • φυσικώς (θερμοκρασία, διαύγεια, γεύση, οσμή),
 • χημικώς (ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος ουσιών, σκληρομετρία),
 • μικροσκοπικώς (έρευνα μικροοργανισμών),
 • βακτηριολογικώς (καλλιέργεια των μικροβίων του νερού) και
 • τοπογραφικώς (θέση πηγής, διαδρομής του νερού).

Γίνεται λοιπόν άμεσα κατανοητό το πόσο σημαντική απόφαση αποτελεί η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου επεξεργασίας νερού, ώστε να καταστεί πόσιμο, πληρώντας όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται και έχουν άμεσο αντίκτυπο στην υγεία μας.
Η λύση GACS (Geochemical Active Clay Sediment)
Η Γεωχημική Μέθοδος επεξεργασίας GACS, αποτελεί μια πρωτοποριακή λύση σε παγκόσμιο επίπεδο στο θέμα της επεξεργασίας πόσιμου νερού. Η βάση της μεθόδου είναι τα γεωπολυμερή υλικά, τα οποία έχουν την ικανότητα προσαρμογής στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες κάθε τύπου αποβλήτου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση της διαδικασίας και η μεγιστοποίηση της απόδοσης.
Τα πλεονεκτήματα της γεωχημικής μεθόδου επεξεργασίας πόσιμου νερού έναντι των συμβατικών υφιστάμενων είναι τα παρακάτω:
Οικονομικά Πλεονεκτήματα:
 • Ανταγωνιστικό κόστος Επένδυσης
 • Σημαντικά μικρότερο Λειτουργικό Κόστος
 • Μικρότερο κόστος συντήρησης
 • Μικρότερη παραγωγή λάσπης
 • Μικρότερος χρόνος Λειτουργίας
Περιβαλλοντικά Πλεονεκτήματα:
 • Δέσμευση βαρέων μετάλλων ακόμα και σε υψηλές συγκεντρώσεις
 • Εξουδετέρωση παθογόνων μικροοργανισμών
 • Παραγωγή νερού σταθερής ποιότητας με χαρακτηριστικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 • Παραγωγή Αδρανοποιημένης Λάσπης
 • Χρήση φυσικών υλικών