Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μεταποίησης βρώσιμης ελιάς, Χούτας – Μαρδάς – Athos Olives, Ορμύλια Χαλκιδικής
Δεκέμβριος 19, 2017
Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μεταποίησης βρώσιμης ελιάς, Olivellas A.E., Γερακινή Χαλκιδικής
Οκτώβριος 11, 2017

Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μεταποίησης βρώσιμης ελιάς, Βίγλια ΑΕΒΕ, Πολύγυρος Χαλκιδικής