Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μεταποίησης βρώσιμης ελιάς, Olivellas A.E., Γερακινή Χαλκιδικής
Οκτώβριος 11, 2017

Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μεταποίησης αλιευμάτων, Λαζαρίδης Ο.Ε., Ν. Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης