Επεξεργασια υγρων αποβλητων


Η λύση GACS (Geochemical Active Clay Sediment)

Η Γεωχημική Μέθοδος επεξεργασίας GACS, αποτελεί μια πρωτοποριακή λύση σε παγκόσμιο επίπεδο και στην συγκεκριμένη κατηγορία αποβλήτων τόσο στην επεξεργασία όσο και στην διάθεσή τους. Βάση της μεθόδου αποτελούν τα γεωπολυμερή υλικά, τα οποία έχουν την ικανότητα προσαρμογής στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες κάθε τύπου αποβλήτου, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την επιτυχία της διαδικασίας με εγγύηση βέλτιστης απόδοσης.